Online

U kunt via onze website heel eenvoudig zelf een afspraak maken bij de dokter:

Opgelet

Wanneer u met 2 personen komt, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken.

Voor fertiliteitsconsultatie: Beide partners zijn betrokken partij en worden daardoor samen gezien op de raadpleging. Fertiliteitsonderzoek worden afgesproken, nagekeken en besproken met het koppel. Aansluitend wordt een aangepaste fertiliteitsbehandeling gepland.

Annulaties

Als u uw afspraak moet annuleren, kan dit enkel telefonisch 24u op voorhand. Indien u dit niet doet, kan er u een administratieve kost aangerekend worden.

Gegevens patiënt

Gelieve steeds een afspraak te nemen op naam van de patiënt zelf. Wanneer u voor meer dan één persoon een probleem wilt bespreken, moet u voor iedere persoon een afspraak nemen.

Telefonisch

Het secretariaat is elke weekdag bereikbaar op het nummer 03/294.62.03 van 8u tot 20u, voor afspraken en dringende vragen. Wanneer het probleem urgent is, wordt in overleg met de dokter geregeld dat u zeer snel kan langsgaan in de praktijk.

Een goede inschatting maken van een probleem kan niet telefonisch. Bovendien worden telefonische consultaties door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden. Problemen en vragen worden dus steeds het best persoonlijk behandeld.

Soms kan de dokter aanraden om terug te bellen of te mailen voor een resultaat. Ze spreekt dan met u een tijdstip af.

Wanneer de dokter niet bereikbaar is, of op vakantie, kan u steeds terecht in het ZNA Jan Palfijn:

  • Verloskamer: 03/640.24.51 (24-7)
  • Secretariaat: 03/800.62.37 (08-18u, 08-16u op vrijdag)
  • Assistenten: 03/800.62.01 dagelijks tussen 13-14u voor dringende vragen of resultaten
  • Fertiliteit ZNA Middelheim: 03/280 24 60

Betalen

De praktijk werkt met derde-betaler regeling, dit betekent dat u enkel het remgeld en het supplement betaalt, het overige innen we rechtstreeks via de mutualiteit. Zo moet u zelf minder meteen betalen en moet u geen attest meer opsturen naar de mutualiteit. Graag zoveel mogelijk betalen met de bankkaart. (kredietkaart niet mogelijk)

De artsen van de praktijk zijn niet geconventioneerd, maar werken wel in de ZNA ziekenhuizen aan conventietarief. Op de privé-praktijk is dit echter niet mogelijk