De opvolging van uw zwangerschap kan in samenwerking met een zelfstandige vroedvrouw en/of huisarts. Onze patiënten bevallen in het ZNA Jan Palfijn ziekenhuis te Merksem waar een zeer bekwaam en dynamisch team vroedvrouwen, kinderartsen, anaesthesisten hen mee begeleiden tijdens de arbeid en bevalling. https://www.zna.be/nl/zna-jan-palfijn/materniteit-kraamafdeling